top of page

Åndelig forvandling sker i relationel discipelskab- ikke i mega-church events."Genskabelsen af Gudsbilledet, er det som vores ånd og sjæl længtes efter. Hvis vi er genfødt af Gud, ønsker vi ikke religiøse oplevelser, underholdning og hype, men åndelig forvandling i vores faders billede".

 

Statistikkerne i Christianity Today fra George Barna (og mange andre kilder) bekræfter den tragiske situation for nutidens kristendom– for dem som er ærlige nok til at se det i øjnene. (https://www.barna.com/research/changing-state-of-the-church/)


Hvis vi vil opleve den forvandling, som er vores dyrebare og bibelske løfter, og som mænd og kvinder overalt i verden håber og råber på, skal vi slutte med at bygge kirker omkring events og fremmøde, som eneste succesparameter. (et ikke-bibelsk, men allestedsnærværende koncept). I stedet må vi starte med at bygge dybe relationer centreret i Jesus og hans ord, hver dag.


Nutiden kirker som forsøger at tiltrække mange igennem store, professionelle (og dyre) events, har spillet fallit i forhold til kirkens oprindelige formål – at være et arnested for skabelsen af disciple, som bliver forvandlet og genskabt i Guds billede.Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre…. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden ” (Johannes evangeliet 17:5-6).


Jesus siger at hans fuldendte gerning (han havde jo endnu ikke taget vores synd på korset), var hans disciple, som Gud havde givet ham, og som var blevet fuldt overbevist om alt hvad de havde lært, og nu var klar til at give det videre (læs resten af kapitel 17).


Jesus byggede sin kirke på nogle få mennesker, som fulgte ham igennem 3 år, blev forvandlet i deres hjerter, sind og sjæl og som bragte evangeliet til resten verden. For Jesus handlede kirkebygning om intens discipelskab, mere end intens event-planlægning og markedsføring (og budgetlægning). Jesus brugte det meste af sin tid og sine kræfter på træningen af nogle få, som kunne reproducere denne tilgang i andre, og han skabte dermed en bevægelse i verden, bygget på en eksponentiel spredning af evangeliet.


Ligeledes fortæller Paulus os at han brugte det meste af sin tid, energi og kræfter på discipelskab, altså på at forme Kristus i andre mennesker:


vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre ethvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig” (Colossenserbrevet 1:28-29).


Og som vi ved siger Paulus ofte: ”Efterlign mig ligesom jeg efterligner Kristus!”(1. Korintherbrevet 4:16, 10:33, Filipperbrevet 3:17, 1. Thess 1:6, 2. Thess 3:7).


De første kristne byggede fællesskaber, som forandrede og forvandlede mennesker, hele communities, byer og lande. I de første århundreder, forgik dette med base i huskirker, ”I hjemmene brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst” (Apg. 2:42.47).


Dette skete i en kontekst af fællesskab og relationel discipelskab, på daglig basis: ”Forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder »i dag«, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag” (Hebræerbrevet 3:14).

Genskabelsen af Gudsbilledet, er det som vores ånd og sjæl længtes efter. Hvis vi er genfødt af Gud, ønsker vi ikke religiøse oplevelser, underholdning og hype, men åndelig forvandling i vores faders billede. Vi længtes efter forløsning og vores håb er i Kristus, som Paulus siger ”Kristus i jer, herlighedens håb” Kol. 1:27.


Guds folk er trætte af programmer og gimmicks, og de ønsker ikke flere møder, ikke engang nye "brugervenlige innovative møder" - men alligevel uden hans liv og kraft og dybde. Men vi ønsker alle at dase i hans liv og kærlighed og en herlighed, der ikke kan falme.


De fleste kan forstå "familieforhold" baseret på vores første fødsel, men NU er det tid, at Guds folk er FAMILIE, defineret af vores anden fødsel, ikke kun vores første fødsel. Det er Guds plan. "Guds hensigt er NU, gennem kirken, at gøre hans mangfoldige visdom kendt ... i Kristus Jesus, vores Herre" (Efeserbrevet 3:10).

79 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Opmerkingen


bottom of page