top of page

Discipelskab

Hvad er discipelskab?

En discipel er det bibelske ord for en kristen. De mennesker som tror på og følger Jesus, blev kaldt disciple i det nye testamente. Ordet kristen står faktisk kun 3 gange i hele biblen, mens ordet discipel fremgår over 270 gange. I Biblen er en kristen med andre ord det samme som en discipel.

 

Det var først flere årtier efter Jesus død at man første begyndte at kalde disciplene for kristne. Mere præcists sker det i Antiokia, som beskrevet i Apostlenes gerninger 11:26

 

"det var i Antiokia, at man første gang kaldte disciplene kristne".

Discipelskab handler således om hvordan man liver livet som discipel til Jesus. Et andet ord for discipel er en som følger Jesus eller en som står i lære hos ham. Altså mennesker som er på en rejse i livet som handler om at forstå Gud igennem Jesus og at leve sit liv som en lærling og en følger af ham. I sidste ende handler det også om at blive mere som ham og dermed at færdiggøre det som Gud igennem evangeliet har sat i værk: At genskabe Guds-billedet i os faldne mennesker.

 

Læse mere her: Genoprettelsen af Gudsbilledet – evangeliets ultimative formål

Discipelskab var - og er - kontroversielt

Jesus sagde mange ting i Biblen om hvad han forventer af folk, som ønsker at følge ham og være hans disciple. Mange af disse ting var meget kontroversielle på hans tid - og det er de faktisk også den dag i dag. Her er et par uddrag:

"og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det" (Lukasevangeliet 9:23-24).

"Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel" Lukas 14:23

Jesus er meget klar i spyttet når hans siger at hans disciple ikke bare skal tro på ham, men også forblive i/holde fast ved og adlyde hans ord:

 

"Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.« (Johannesevangeliet 8:31-32).

 

Disciplen Johannes siger det samme med disse ord:

"Den, der siger: »Jeg kender ham,« men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham; men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham. Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede". (1. Johannesbrev 2:4-6)

Ikke i vores egen kraft, men kun i hans ånd

Der er derfor tydeligt ud fra biblen, at kristne er de mennesker som følger Jesus, adlyder ham og bygger deres liv på hans liv og lære. Men heldigvis taler Jesus også rigtig meget om nåde og tilgivelse, om retning, guidance, styrke og kraft fra ham. Så vi kan forstå at selvom barren er sat højt for discipelskab, så er tålmodigheden og nåden lige så stor, for os som gør vores bedste for at følge ham. Desuden er vi ikke alene, og Jesus har lovet os en masse hjælp, støtte, kraft, vejvisning og styrke - til dem som følger ham. "For mennesker er det umuligt men ikke for Gud thi alting er muligt for Gud" (Markusevangeliet 10:27).

"Ikke ved magt og ikke ved styrke men ved min ånd siger Hærskarers Herre!" (Zakarias Bog 4:6).

Læs mere her: formålet med at følge og adlyde Jesus.

 

 

HVAD SIGER JESUS EGENLIGT OM DET AT FØLGE HAM OG VÆRE HANS DISCIPEL?

TAG EN QUIZ OG TEST DIN VIDEN HER

Discipelskabs -processen

I huskirke-projektet underviser vi i det vi kalder discipelskabs processen, som er et forsøg på at hjælpe mennesker omkring os til at leve som Jesus disciple. Med udgangspunkt i evangelierne, lærer vi nogle principper for hvordan Jesus tog en flok helt almindelige mennesker, og gjorde dem til sine disciple.

Efter at have været sammen med disse 12 første disciple i 3 år, befalede han dem at gå ud og gøre disciple af alle folkesalg, og lære dem at adlyde alt hvad de selv havde lært af Jesus. Denne befaling, som også er kendt som missionsbefalingen, gælder ligeledes i dag, for alle som ønsker at følge Jesus. Han sagde til dem:

"Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende

Læs mere om discipelskabs processen her

bottom of page