top of page

Hvad er en huskirke?

"De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst" (Apostlenes Gerninger 2:42-47.

Den  oprindelige kirke var en huskirke. En huskirke er et fællesskab af kristne som mødes i et privat hjem og lever deres kristne tro sammen. Ideen om kirkebygninger af sten og betalte præster som afholder Gudstjenester om søndagen (samt ideen om folk som bare kommer og deltager i en event om søndagen og så går hjem) - er først kommet til langt senere i historien.

 

Apostlenes gerninger beskriver hvordan den oprindelige kristendom så ud. I denne oprindelige kirke, var der meget fællesskab - "de var fælles om alt". De støttede hinanden økonomisk, når der var behov for det. De mødtes næsten dagligt og delte også måltider sammen i hjemmene.

 

Kristne var mennesker som skilte sig ud fra resten af samfundet, idet de rent faktisk levede buddet om næstekærlighed ud. Det var desuden et fællesskab som var centreret omkring at tilbede og prise Gud sammen - "De priste Gud af et oprigtigt og jublende hjerte". Folk omkring dem, naboer og venner mm. sagde WOW!! - "de havde hele folkets yderst" - og der var mange som konstant sluttede sig til dem, for at udleve en oprigtig kristen tro, i et oprigtigt kristent fællesskab.

 

Det er hvad huskirke-projektet stræber efter, at leve en oprigtig kristen tro i et oprigtigt kristent fællesskab. Kontakt os for at høre nærmere.

bottom of page