top of page

Discipelskabs-processen

"Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende« (Matthæus 28:18-20).

I Huskirke -projektet giver vi en rækker træninger i det bibelske grundlag for at gøre disciple af alle folkeslag. Med udgangspunkt i Jesus metode for discipelskab, gennemgår vi hvordan Jesus tog en flok helt almindelige mænd og trænede dem til at følge ham - og i at gøre det samme med andre. Vi kalder det

 

"Discipelskabs processen - fra fisker til forkynder".

Med respekt for at Gud arbejder på mangfoldige måder og at alle mennesker har en personlig rejse med Gud, er der også i biblen nogle kendetegn ved den åndelige udvikling som Jesus disciple gennemgår, og som vi mener er et eksempel til efterfølgelse - for os som søger at følge ham:

”Den der følger mig skal aldrig vandre i mørket men have livets lys” (Johannes 8:12).  

Discipelskabs processen er baseret, dels på træninger fra Onward (læs mere) og dels på to hovedværker indenfor litteraturen omkring discipelskab: The Discipleship Gospel, af Bill Hull, og Robert Colemans "The Masterplan of Evangelism".

Discipelskab - En overnaturlig process

Det er tydeligt ud fra biblen at discipelskabs-processen er en overnaturlig process. Det vil sige at det ikke er noget som vi kan kan gøre i vores egen kraft. Gud arbejder igennem Helligånden fra først til sidst i mennesker, som gennemgår en forvandlingsproces, idet vi tror på og følger Jesus. Forvandling er ikke noget som ligger i menneskers kraft, men kun i Helligåndens (2. Korintherbrevet 3:18).

 

Små skridt i tro

Processen er i korte træk meget simpel, idet den går ud på at mennesker tager små skridt for at følge Jesus, og Gud han gør resten. Helligånden leder processen og guider os, og Jesus er vores mål og ham vi fæstner vores blik på (Hebræerbrevet 12:2).

Et spørgsmål om fokus -ikke tid

Selvom der ofte er et vist tidsaspekt ved discipelskabs processen, er tid ikke den eneste, eller vigtigste faktor i den åndelige udvikling fra fisker til forkynder. Alt for ofte ser man ældre kristne, som er babyer i troen og som ikke er nået så langt i processen, selv efter årtier. Det handler mest af alt om indstilling. Som Jesus siger det:

"og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det" (Lukasevangeliet 9:23-24).

Discipelskabs-processen er med disse ord fra Jesus et spørgsmål om:

1) Tillid til Gud. Hvor meget vi er villige til at have tillid til at Gud som vores skaber og fader og til hans kærlighed. At tro på ham og adlyde ham er det bedste der kan ske for os. Han ved bedst, han har størst kærlighed og jo mere vi giver vores liv i hans hænder, jo mere vil vi smage frugten af Hans visdom og kærlighed i vores liv.

 

2) korsbærende selvfornægtelse - hvor meget er vi villige til at fornægter vores selv - eller selviskhed, for at følge og adlyde Jesus.

3) At give slip. Hvor meget er vi villige til at give slip på/miste de ting som hindrer os i at følge Jesus?. 

Principper for discipelskabs processen

Vi tager udgangspunkt i følgende bibelske principper for discipelskabs-processen.

 1. Det er Gud som gør arbejdet i mennesker igennem Helligånden,  men han gør det i samarbejde med andre disciple. (1. kor 3: vi sår og vander, men gud for ting til at vokse).
   

 2. Jesus viser vejen.
  ”jeg er vejen sandheden og livet” (joh. 14:14). ”Den der følger mig skal aldrig vandre i mørket men have livets lys” (Johannes 8:12). Vi følger Jesus i at gøre disciple på en måde som Skal kunne læses umiddelbart i evangelierne.

  f.ex. discipelskab er er primært relationel og foregår mere ved at tjene med og mellem mennesker end i et klasseværelse.

   

 3. Fælles standard for alle. Alle folkeslag skal lære at adlyde alt (Matt 28:20). Discipelskab er ikke bare et tilvalg for dem som har lyst.
   

 4. Tilpasset, men ikke underordnet dansk kultur. (Paulus blev som en jøde for jøder og som en græker for andre –for at vinde så mange som muligt).
   

 5. Simpel reproducerbar metode. ”Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro pålidelige mennesker, som vil være duelige til også at undervise andre” (2. Timothæus 2:2).

KONTAKT HUSKIRKE - PROJEKTET FOR AT HØRE MERE OM DISCIPELSKABS PROCESSEN.

bottom of page