top of page

Genoprettelsen af Gudsbilledet – evangeliets ultimative formål (imago Dei 2).

Opdateret: 9. jan. 2021


Kristendommen er en overnaturlig religion. Den er ikke en religion som kun foreskriver moral adfærd, med lister over "dos and don´ts". Derimod handler kristendommen om hvad Gud gør i mennesket, når vi i tro inviterer ham ind i vores liv og lukker op for hans overnaturlige arbejde i vores liv, hjerte, sind og udødelige sjæl.

De fleste vil nok medgive at Jesus kom for at frelse os fra synd, helvede og et liv i mørke uden Gud, samt for at give os tro, håb og kærlighed - og en masser andet godt. Alt dette er jo sandt og rigtigt, men der er en vigtig ting som ikke altid nævnes.


At det ultimative formål med evangeliet er at genskabe det tabte Guds-billede i mennesket, fremgår tydeligt, både i det nye testamente og hos kirke fædrene – altså de efterfølgende generationer af kristne - samt i den kristne litteratur gennem tiderne.


Lad os tage en tour de force, med udpluk fra det nye