top of page

Elsker du mig?

Opdateret: 21. feb. 2021


Discipelskab kræver først og fremmest kærlighed.


Der var meget som Jesus kunne have spurgt Peter om, på deres sidste møde her på jorden. Peter, som stod på nippet til at skulle overtage lederskabet af den største bevægelse verden har set. Var han helt klar til denne opgave? Var han mon tryg ved strategier, mål og handleplaner? Og hvad med budgetterne?


Men Jesus var primært interesseret i èn ting: Kærlighed. Elsker du mig Peter, spurgte han tre gange.


Det var nok for ham. Resten kom som en følge af dette første spørgsmål. Verdensevangelisering, træning af ledere og organisering af kirker – alt afhang af dette spørgsmål. Elsker du mig? Og det gør det stadig.


Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord… Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord” (Johannesevangeliet 14:23).


Jesus vidste at hvis der er kærlighed, så er der også en vej. Kun i det vi elsker, kan vi følge ham i alt. Indtil døden - for Peter og mange af hans samtidige. Han vidste også at hvis der ikke er kærlighed, så er der ingen vej, ingen vilje og intet følgeskab.


Kærlighedsbuddet er gennemgående i evangelierne fra først til sidt. At elske Gud og sin næste har fra tidernes morgen været det største og vigtigste bud fra Gud til mennesker (Matt 22:34). Hvis vi elsker Jesus, vil vi forblive i hans ord og adlyde og følge Ham (Johannes 14:15+21+23). Når vi bliver i hans kærlighed, vil vi følge ham og han vil være med os alle dage og åbenbare sig for os (Matt. 28:20 + Joh 14:21). Når vi elsker Jesus, så vil vi adlyde ham og han vil fylde os med Helligånden (Joh 14:15). Når vi elsker Ham, så vil vi holde hans bud og hans glæde og kærlighed vil fylde os (Joh. 15:9-11). Fordi Faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig” (Joh 16:27).


Men grunden til at vi opgiver eller modsætter os at følge og adlyde Jesus er manglende kærlighed: ”Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord” (Joh. 14:23) og den som ”elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd” (Matt 10:37).


Jesus vidste at der kun er en ting som i længden vil kunne få mennesker til dagligt at fornægte og dø til sig selv, (Lukas 9:23), til at risikere forfølgelse og død for sin forkyndelse (Matt. 10:21-15), til at leve et liv i renhed – både tanke og handling (Matt 5:28) og til at hade og ringeagte jordisk rigdom, ære og status (Matt 6:24). Kærlighed.


Ligesom der også primært er en grund til at folk vender Jesus ryggen og opgiver at følge ham, selvom de måske (med en vis ret) undskylder sig med mennesker, kirker, teologier og filosofier. For selvom ”mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den der holder ud til enden skal frelses” Matthæus 24:11-13).


”Men vi hører ikke til dem, der viger tilbage, så vi fortabes, men til dem, der tror, så vore sjæle frelses" (Hebr. 10:39).

Hvordan lærer vi så at elske Jesus? ”Vi elsker fordi han elskede os først” (1. Johannes 4:19). Peter og de andre apostle var dagligt med Jesus i 3 år, det var nok til at bygge den kærlighed som skulle til for at give sit liv for deres frelser og konge. Når vi vandrer dagligt med vores frelser og Herre, og forstår hans enorme kærlighed og nåde til os, vil vi også fatte kærlighed til Ham, som gav alt for os.

71 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page