top of page

Et personligt kald

Opdateret: 21. feb. 2021


I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys” (1. Peter 2:9).


Jeg ved ikke hvordan i har det, men jeg lever mest fuldt ud, når jeg føler, at det jeg gør med mit liv, er et personligt kald. Når mit liv ikke kun handler om at løse praktiske opgave, leve op til forventninger og betale regninger. Det samme gælder for mit liv i troen.


At følge Jesus er ikke blot en tro, men først og fremmest et personligt kald, til at tro på ham, følge ham og gøre disciple som ham (Matt 28:18). Som Peter skriver, så er vi som tror, udvalgte præster for Gud, kaldet ud af mørket, ind i hans underfulde lys for at forkynde hans guddomsmagt.


Jesus gjorde mange fantastiske ting i hans korte tid på jorden. Han underviste, med en guddommelig autoritet, han helbredte syge, udførte mirakler og han opfyldte profetier som ingen andre før eller siden har gjort.

”Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere” (Markusevangeliet 1:17).