top of page

tirs. 11. maj

|

København

Discipelskabs-processen

En serie af 5 Workshops for at styrke dig i at gøre disciple - i teori og praksis. Alle er velkomne

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Discipelskabs-processen
Discipelskabs-processen

Tid og sted

11. maj 2021, 19.00 – 21.00

København, Nørretofte Allé 7, 2500 København, Danmark

Om eventet

Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer” (Matthæus 28:19)  

Som kristne har vi et bud, et kald og en opgave foran os: At gøre disciple af alle folkeslagene. Men hvordan gør man lige det? Hvordan kan vi være medarbejdere med Gud på denne store og vigtige opgave?    

Vi tror på at Jesus viste os vejen (Johannes 14:14) og når vi følge ham og hans eksempel "skal vi aldrig vandre i mørket men have livets lys” (Johannes 8:12).     

Med start tirsdag d. 11. maj vil vi afholde en serie af i alt 5 workshops, hvor vi underviser i Jesus måde at gøre disciple – fra fiskere til forkyndere.

Men vi vil gøre mere end bare undervise, vi vil give opgaver, samt opmuntre og hjælpe deltagere til at sætte mål for, hvordan vi  sammen kan starte på denne opgave – at gøre disciple i praksis.

Tid:                           Hver anden tirsdag fra d. 11. Maj og 5 gange frem

Sted:                        Nørretofte Allé 7, 2500 Valby

Hvem er inviterede: Alle som har lyst til at komme i gang med, eller blive bedre til at gøre disciple. 

Hvem står for det? Mads og Elisabeth er har gjort disciple i 20 år i både Danmark, Sydamerika og USA. De deler ud af deres viden og erfaring og styrer processen, således at alle kan byde ind med deres erfaringer også.     

Det får du ud af workshoppen:  

 • Værktøjer til at starter med at gøre disciple omgående
 • Opgaver og mål som du selv sætter dig selv for at starte på at gøre disciple 
 • Støtte og hjælp til at komme i gang og følge op på dine beslutninger. 
 • Værktøjer til at genkende hvor andre troende er henne i discipelskabsprocessen - samt til at lede dem videre. 
 • Et netværk af andre unge mennesker som brænder for at gøre disciple

Discipelskabs processen er baseret, dels på træninger fra kirkeplanter - netværket: Onward (læs mere) og dels på to hovedværker indenfor litteraturen omkring discipelskab: The Discipleship Gospel, af Bill Hull, og Robert Colemans "The Masterplan of Evangelism".

Discipelskab - En overnaturlig process Det er tydeligt ud fra Biblen at discipelskabs-processen er en overnaturlig process. Det vil sige at det ikke er noget som vi kan kan gøre i vores egen kraft. Gud arbejder igennem Helligånden fra først til sidst i mennesker, som gennemgår en forvandlingsproces, idet vi tror på og følger Jesus. Forvandling er ikke noget som ligger i menneskers kraft, men kun i Helligåndens (2. Korintherbrevet 3:18).

Små skridt i tro Processen er i korte træk meget simpel, idet den går ud på at mennesker tager små skridt for at søge og følge Jesus, og Gud han gør resten. Helligånden leder processen og guider os, og Jesus er vores mål og ham vi fæstner vores blik på (Hebræerbrevet 12:2).

​ 

                                                                Bibelsk grundlag: 

DISCIPELSKAB 

· At være kristen er at tro på og følge Jesus og blive formet og forvandlet i hans billede (Markus 1:16-17, Lukas 9:23, Lukas 14:21- 31, Matthæus 28:18-19, Romerne 8:29, 2. Kor. 3:18).

· Vi følger Jesus igennem hans liv, lære, legeme og ved at leve i ånden.

· At følge Jesus kan kun gøres ved at føle et personligt kald og en dybtfølt kærlighed til ham. Et personligt kald fra Ham til tro og følgeskab (Markus 1:16 og en dybtfølt Kærlighed til ham som gav sit liv for os. (Johannes 14:15,16,23, Matt 22:36, Johannes 21:17+19, Johannes Åbnb. 2:4-5)

· Jesus viste os vejen (Joh 14:6, Joh 8:12), også når det gælder discipelskab. Discipelskab er i sin natur relationel.

· Fundamentet for relationel discipelskab er kærlighed (Joh 13:13), ydmyghed (Lukas 22:26) og gensidighed (Ef 5:21

MISSION

· Vores vigtigste mission som kirke og fællesskab er at gøre disciple af alle folkeslag (Matt 28:18)

· Vi søger personligt at vokse i vores tro og discipelskab (2. Peter 1:8), ved daglig korsbærende selvfornægtelse (Lukas 9:23), for at være et levende evangelium for mennesker, skrevet i hjerter af kød og blod (2. Kor. 3:3)

· VI søger at hjælpe mennesker til at kende Jesus, tro og stole på ham og overgive deres hjerte til ham for at følge ham som hans disciple, blive formet i hans billede, og udrustet til at gøre disciple af alle folkeslagene.

Billetter

 • Discipelskabs-processen

  Din billet til at gøre disciple

  0,00 kr.
  Salg slut

Total

0,00 kr.

Del dette event

bottom of page