top of page

Discipelskab -om kaldet til at følge Ham

Hvad siger Jesus om at følge ham? Hvordan kan det gøres i vor tid?

  • 1 tim
  • Nørretofte Allé

Beskrivelse af service

Jesus gjorde mange fantastiske ting i hans korte tid på jorden. Han underviste, med en guddommelig autoritet, han helbredte syge, udførte mirakler og han opfyldte profetier som ingen andre før eller siden har gjort. ”Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere” (Markusevangeliet 1:17). Men først og fremmest kaldte han mennesker til at følge ham. Han kaldte mennesker til at være sammen med ham, til at lære ham at kende (og dermed Gud (Johannes 14:9), til at følge ham og stå i lære hos ham og til at gøre disciple som ham (Markus 1:16, Matthæus 28:19). Han kaldte mennesker til, ikke blot at tro på ham som messias og frelser, men også at følge ham som herre og konge, og til at blive som ham - formet i han billede. Som han sagde om sine disciple: ”enhver der er udlært skal være som sin mester” (Lukas 6:40). At være en kristen er det samme som at at tro på og følge Jesus. Ordet discipel forekommer næsten 300 gange i det nye testamente, mens ordet kristen kun forekommer 3 gange. Sammen gennemgår vi det bibelske kald til at være en discipel til Jesus. Hvad sagde Jesus rent faktisk - og hvordan gøres det?


Kontaktdetaljer


bottom of page