top of page

DÅB - modtag den bibelske dåb

Vi hjælper dig med at blive klar til den bibelske dåb.

  • 2 timer
  • Nørretofte Allé

Beskrivelse af service

Det er en fantastisk velsignelse at blive døbt ind i Guds rige. Men hvad betyder dåb egentligt? Hvad sker der i dåben og hvornår er man klar til at blive døbt? Vi vil sammen gennemgå hvad Biblen viser os om dåb. Du vil derefter få mulighed for at blive døbt, ved en ceremoni i Huskirke-projektet, hvis du ønsker det. Vi døber løbende mennesker som er klar til det, og du kan blive én af dem. "Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på" (Apostlenes Gerninger 2:38-39). "alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv" (Romerbrevet 6:3-4).


Kontaktdetaljer

  • +4522310334

    m.fredskilde@gmail.com


bottom of page