top of page

KIRKE PLANTNING

- at plante kirker i Danmark.

 

"Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer" (Matthæusevangeliet 28:19).

 

Huskirkeprojektet er en del at et internationalt netværk af kirkeplanterer, som søger at gøre disciple og at plante kirker blandt alle folkeslagene. Netværket hedder Unward, og giver os løbende støtte, support, deltagelse, venskab og træning. Det er mere som en familie, end noget andet. Du kan læse om Unward chuchplanting her: https://onwardchurchplanting.org/

Hvis du føler dig kaldet til at gøre disciple og starte kirker, så kontakt os gerne, så vi kan snakke om hvordan vi kan hjælpe hinanden og/eller gøre det sammen. Huskirke-projektet deler gerne af vores erfaringer og viden og vi giver gerne videre af den træninger og de værkstøjer som vi selv finder brugbare. 

bottom of page